ໄນຈີເລຍ Fulani

인구: 88,000
| 위치: 차드
| 주요언어: 풀풀데어
| 주요종교: 이슬람 (99.98%)
| 복음화율: 0.01%

https://www.joshuaproject.net/people_groups/10949/CD

ເຊື້ອຊາດທີ່ບໍ່ໄດ້ຄົ້ນພົບ

5,000
ເຊື້ອຊາດທີ່ບໍ່ໄດ້ຄົ້ນພົບ

복음화율
0.1% 미만

ໃນເວລາຂອງພວກເຮົາ
끝낼 수
있습니다

종족 입양에 관한
ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ
공유하기:
Email
Print
Facebook
Twitter
WhatsApp

[06296] ຫ້ອງ 501, ຕຶກ Maebong, 32 Nonhyeon-ro 38-gil, Gangnam-gu, Seoul
02-593-3335 |  info@gap4ftt.org

loພາສາລາວ