TRANG CHỦ

truyền giáo cho các dân tộc chưa được khám phá
trong thời đại của chúng ta
Bạn có thể hoàn thành nó.

5.000 Frontiers không phải là một con số thống kê, mà là 1,9 tỷ linh hồn đã mất .

Đào tạo công nhân địa phương 'Sừng châu Phi'
Hội nghị Truyền giáo Tiên phong Bộ lạc Sri Lanka
Hội nghị Truyền giáo Tiên phong Bộ lạc lần thứ nhất tại Chad

Tìm kiếm

Theo dõi bản tin của chúng tôi